Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s.

pořádá
pod záštitou starostky Frýdlantu nad Ostravicí paní RNDr. Heleny Pešatové
a ve spolupráci s Českou asociaci stolního tenisu
mezinárodní turnaj pro dorostence, dorostenky, juniory, juniorky, muže, ženy, veterány, veteránky
a neregistrované hráče
6. ročník MEMORIÁLU MILANA HRACHOVÉHO
ve stolním tenisu
Pořadatel: SK Frýdlant nad Ostravicí, z. s.
Datum konání: 24. 8. – 25. 8. 2019
Místo konání: Tenisová hala EDIMEX ulice Sportovní 1530, Frýdlant nad Ostravici
Činovníci: ředitel turnaje Mgr. Marie Hrachová
zástupce ředitele Eva Ševcová
vrchní rozhodčí Miroslav Henžel
zástupce vrchního rozhodčího Bohumil Skulina, Tomáš Turay
hlavní pořadatel Aleš Tomáš
rozhodčí u stolů startující hráči a hráčky
Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťuje SK Frýdlant n. O.
Přihlášky: zasílejte na e-mail marie.hrachova@centrum.cz.
Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2019.
Případné dotazy k přihlášce Vám zodpoví paní Mgr. Marie Hrachová, tel. 603 814 069, nebo paní Eva
Ševcová, tel. 603 366 055.
Prezentace:
dvouhra dorostenci, dorostenky do 18 let 23. 8. 2019 19:00 - 20:00 hod.
24. 8. 2019 07:30 – 08:30 hod.
Výsledky soutěží dorostenců a dorostenek se započítávají do českého žebříčku mládeže.
dvouhra junioři, juniorky do 21 let 24. 8. 2019 12:00 – 13:00 hod.
dvouhra muži, ženy 24. 8. 2019 20:00 – 21:00 hod.
25. 8. 2019 08:15 – 08:45 hod.
Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s.

dvouhra registrovaní veteráni a veteránky nad 40 let 25. 8. 2019 12:00 – 13:00 hod
dvouhra neregistrovaných hráčů a hráček 25. 8. 2019 12:00 – 13:00 hod
Losování: veřejné losování bude probíhat v místě konání,
dorostenci, dorostenky do 18 let 24. 8. 2019 v 09:00 hod.
junioři, juniorky do 21 let 24. 8. 2019 v 13:15 hod.
muži, ženy 25. 8. 2019 v 09:00 hod.
registrovaní veteráni a veteránky nad 40 let 25. 8. 2019 v 13:15 hod.
neregistrovaní hráči a hráčky 25. 8. 2019 v 13:15 hod.
Startovné: dorostenci a dorostenky do 18 let – 200 Kč
junioři a juniorky do 21 let – 200 Kč
muži a ženy – 250 Kč
registrovaní veteráni a veteránky nad 40 let – 150 Kč
neregistrovaní hráči a hráčky – 100 Kč
Ubytování: v případě zájmu o zajištění ubytování, prosím kontaktujte paní Ivanu
Imrichovou na telefonním čísle 603 953 466, nebo na e-mailu
sk-frydlant@seznam.cz.
Stravování: po dobu turnaje bude v místě konání zajištěn prodej občerstvení.
Informace: Mgr. Marie Hrachová, tel. 603 814 069, marie.hrachova@centrum.cz.
Předpis: Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu
a jeho dodatků vydaných k termínu turnaje, ustanovení tohoto rozpisu. Hraje se
podle pravidel a ustanovení pro mezinárodní soutěže, neboť turnaj je s
mezinárodní účastí.
Stoly zn. Butterfly, Donic, míčky zn. SCHILDKRÖT 40+, bílé.
Soutěže: a) dvouhra dorostenci, dorostenky do 18 let
b) dvouhra junioři, juniorky do 21 let
c) dvouhra muži, ženy
d) dvouhra registrovaní veteráni a veteránky nad 40 let
e) dvouhra neregistrovaných hráčů a hráček
Systém: systém soutěží bude určen podle počtu přihlášených účastníků
v jednotlivých kategoriích. V soutěži mužů a žen se bude hrát
na 4 vítězné sady.
Čas soutěží: 24.8.2019 09:45 – 16:00 hod. dvouhra dorostenci a dorostenky do 18 let
24.8.2019 14:00 – 20:00 hod. dvouhra junioři, juniorky do 21 let
25.8.2019 09:30 – 20:00 hod. dvouhra muži, ženy
25.8.2019 14:00 – 20:00 hod. dvouhra veteráni registrovaní nad 40 let
25.8.2019 14:00 – 20:00 hod. dvouhra neregistrováni hráči a hráčky
Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s.

Ceny a tituly: ženy, muži dvouhra 1. místo - 10 000,- Kč
2. místo - 5 000,- Kč
2 x 3. místo - 2 500,- Kč
Vítězové obdrží věcné ceny za 1. – 3. místo v ostatních soutěžích.
Tombola: součástí turnaje je tombola o věcné ceny pro všechny aktivní i pasivní
účastníky turnaje.
www.sk-frydlant.cz
Mgr. Marie Hrachová
Ředitelka turnaje
27.4.2019